من فقط براي سايه خودم مي نويسم
:: HOMEPAGE :: E-MAIL :: Archive


تفريح با سردرد !

نوشته شده در ساعت ۱۳۸٤/٦/٢٩ توسط مريم

يکی از خصوصيات هر آدمی اينه که خيلی سريع به همه چيز عادت می کنه . بالاخره خودش رو هر طور شده با شرايط وفق می ده و نگو که من اينطور نيستم !!!! چراکه سرسخت ترين آدم ها هم بالاخره عادت می کنند که اين زندگی منه و همينه که هست ..

يه چيزی که شايد ما دخترها بهش عادت کرديم مزاحمت و حرف های مردم است . حرف از بهترين تا بدترين و نگاه هايی که سرتاپات رو برانداز می کنه و چه کلماتی که می شنوی ... آره خيلی راحت از کنارشون می گذريم .. می گن : تو جوابشون رو نده .. دختر بايد سرشو بندازه پايين .. هر حرفی هم زدن تو هيچی نگو .. خودش ميره ..

ولی آيا اين روش جواب ميده ؟؟ بله به هر حرفی نمی شه جواب داد . والا بايد از صبح تا شب با اينو و اون دعوا کنی !!!!! ولی يه حرف هايی جواب می خواد اونم از نوع کتک !!!!!

يکی می گفت : تقصير خودتونه .. اينقدر به خودتون می رسين که پسرها هم بهتون حرف می زنند

گفتم : نمی دونستم که بايد گنديده بياييم بيرون تا نکنه خدای ناکرده اين آقايون محترم هوايی بشند !!!!

شده با دوست دخترت بری بيرون واسه خريد يا تفريح يا بابا هيچکدوم فقط واسه پياده روی ولی با اعصاب راحت برگردی ؟؟ وقتی منتظر تاکسی هستی خيلی راحت و بی دغدغه بدون اينکه مدام مجبور بشی جاتو عوض کنی تاکسی بگيری ؟

شده وقتی از کنار يه خانمی متفاوت با خودت می گذری حرفی ازش نشنوی ؟؟

فقط به خاطر اينکه مرتب و موزون لباس پوشيدی .. نه شلوارت آنچنان کوتاهه که انگار شلوارک باشه .. نه موهات فرم خاصيه و نه مانتوت خيلی تنگ و کوتاهه که انگار بلوز شلوار پوشيدی .. فقط چون رنگ شاد پوشيدی و با کيفت ست کردی پس حتما مشکل داری ؟؟؟؟!!!!!

يعنی ما اينقدر عقلمون به چشممونه !!!

خب آخر هفته اس . يه هفته درس کار دعوا اعصاب خوردی و صدتا زهرمار ديگه .. اشکال نداره زندگی همينه .. می گذره .. عوضش آخرهفته رو داريم پنج شنبه جمعه بيرون با بچه ها و بيخيال هرچی حرف و حساب کتاب و امتحان و پروژه .. فقط تفريح ولی کجا ؟ کجا که هم يه تفريح سالم کنی و هم با اعصاب راحت برگردی خونه ؟

.... در صورت لزوم ادامه داره ....


هر كسي هم نفسم شد دست آخر قفسم شد

چند هم نفس لينک ثابت مطلب | ابتداي صفحه