من فقط براي سايه خودم مي نويسم
:: HOMEPAGE :: E-MAIL :: Archive


سر خط .

نوشته شده در ساعت ۱۳۸۳/۱٢/۱٢ توسط مريم

وقتی شانزده سالم بود . انشايی نوشتم با موضوع عشق . و گفتم : عشق تنها احساسی درونی ست در اثر نگاهی پاک و اعتمادی عميق نهفته در سپيدی قلب هر کس .

معلم گفت : بچه ها عشق اگر آميزه ای از عقل و احساس نباشد نتيجه ای به جز نابودی ندارد .

انشای بعدی را نوشتم از محبت . داستان دو دلداده که پسرک چگونه دلباخته دختر ديگری می شود .گفتم : محبت تنها عايده اش زخم دل است . و می فهمی که چگونه دورو باشی تا بازنده نشوی .

معلم اينبار بانگ برآورد که : محبت معامله ای زيباست با قلب هايمان . بايد طرف قراردادت را بشناسی

سال بعد نوشتم از زندگی که سراسر حسرت است و انتظار . انتظاری سرد و حسرت عشقی فرومانده در تب مهری گرم .

اينبار انشايم را خواند و هيچ نگفت و تنها پايين دفترم نوشت :

زندگی : نقطه سر خط .

 


هر كسي هم نفسم شد دست آخر قفسم شد

چند هم نفس لينک ثابت مطلب | ابتداي صفحه