من فقط براي سايه خودم مي نويسم
:: HOMEPAGE :: E-MAIL :: Archive


بازگو

نوشته شده در ساعت ۱۳۸۳/۱٢/٢۱ توسط مريم

عبور خسته ام را در كوچه باغ هاي زندگي

 

تعقيب مكن             كه عمري ست كزين ديار رفته ام

  

حضورم را در كشاكش اين رنج روزافزا به نظاره نشسته اي

 

و دقايق را بيهوده تا انتها مي كشاني

 

كه چه چيز را ثابت كني ؟

                                 سقوط عشقم را يا قدرت نفوذت را ؟؟!!

كدام يك ..

 

بازگو .. لب بگشا

 

كه ديري ست جوياي حالت هستم

 

با كدامين راهزن دل هم پيمانه شده اي

 

كه سنگ و سرد گشته اي

 

با كدامين شراب مستي كه ميخانه لبهايم ديگر سيرت نمي سازد ؟؟

 

آه.. كه چقدر غمگينم از عشق وقتي تجسمش تو باشي

...

 

بازگو به كجا پناه برم

                            وقتي مفرم تو هستي

 

بازگو كه با چه كس همساز شوم

                           وقتي زبانم تو هستي

 

از كه كمك بگيرم

                          وقتي نيازم تو هستي

 

بازگو آخرين كلامت را

 

اي نقش سپيد ديوار

                       اي خاطرات دور

                                              اي واژه هاي درهم

 

برگو كه چگونه بايد با نبودت بسازم

 

برگو تا چونان كه تو ساختي من نيز بسازم

 

من نيز ببازم ...

 

 


هر كسي هم نفسم شد دست آخر قفسم شد

چند هم نفس لينک ثابت مطلب | ابتداي صفحه